Page 31

SolidAqua-Deurzetter-2014-2015

De Deurzetter Solid Aqua jaargang 19 14/15 No. 57 30 verzekering Solid Aqua heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering via de KNSB Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en zaakschade) waar ook ter wereld toegebracht aan derden (mits tijdens een door de vereniging/stichting geregistreerde activiteit en onder auspiciën van de KNSB (gewest(en) en/of vereniging(en)/stichtingen. De aansprakelijkheidsverzekering is onderverdeeld in drie soorten aansprakelijkheid: • Algemene aansprakelijkheid: schade die u of uw leden/vrijwilligers tijdens verenigingsactiviteiten veroorzaken • Werkgeversaansprakelijkheid: schade die werknemers van de vereniging/stichting/gewesten oplopen tijdens hun werk • Risicoaansprakelijkheid: schade waarvoor u als bezitter van een verenigingsgebouw aansprakelijk bent Wanneer Geldig Tijdens het deelnemen aan door de KNSB, gewesten of vereniging/stichtingen goedgekeurde wedstrijden, trainingen en overige activiteiten ter bevordering van de schaats- en skatesport. Uitsluitingen en uitzonderingen 1. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering, vermissing, verwisseling of verdwijning van zaken, geld en geldswaardige papieren. 2. Schade die verband houd met toertochten die niet onder auspiciën van en conform het draaiboek van de KNSB zijn georganiseerd. 3. Schade die verband houd met de organisatie, beoefening, training of enigerlei anderszins actief zijn met betrekking tot het zogenaamde down-hill skaten/skeeleren. 4. Steppers die deelnemen aan skatetoertochten zijn meeverzekerd voor zover zij rijden met een licentie van de KNSB Polisvoorwaarden Gezien de omvang van de polis, vormt bovenstaande slechts een samenvatting van de voorwaarden. Dekking Aansprakelijkheid. Categorie: 1. Aansprakelijkheid materiële schade 2. Aansprakelijkheid letselschade 3. Aansprakelijkheid ondergrondse kabels en leidingen 4. Casco Eigen Risico: € 150,00


SolidAqua-Deurzetter-2014-2015
To see the actual publication please follow the link above