/ - Wedstrijdnummers. - Abonnementen.

SolidAqua-Deurzetter-2014-2015

De Deurzetter Solid Aqua jaargang 19 14/15 No. 57 Licenties. Iedereen die traint op KNSB-uren en wedstrijden rijdt die door of namens de KNSB georganiseerd worden, moet in het bezit zijn van een geldige licentie. De licentie is één seizoen geldig. Ook trainers moeten in het bezit zijn van een licentie met daarop een aantekening Technisch Kader. Op basis van de leeftijd worden schaatsers ingedeeld in categorieën. De leeftijd op 1 juli is bepalend voor de categorie. Wedstrijdnummers. Voor de oormerken Langebaan en Marathon is een wedstrijdnummer verplicht. Dit is voor de uitslagverwerking in; SARA Wedstrijd-pakket Langebaan, zie de KNSB-site, en de sites van het Gewest en de verschillende banen. Abonnementen. Om mee te kunnen doen met de trainingen op de ijsbaan in Hoorn worden door het Gewest Noord-Holland/Utrecht abonnementen afgegeven. De prijzen van de abonnementen zijn afhankelijk van de categorie-indeling. Een persoon kan meerdere trainingsabonnementen afnemen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn, binnen de categorie, de prijzen van een eerste en een vervolgabonnement gelijk. Een abonnement geeft tevens recht op deelname aan wedstrijden in het onderdeel waarvoor de licentie geldig is. Ook moet je, maar dat was al duidelijk, een wedstrijdnummer hebben. Train je meerdere keren dan heb je meerdere abonnementen. De abonnementen worden uitgegeven op nummer en op naam van de vereniging. Er wordt bijgehouden wie welk abonnement heeft. Bij verlies zijn de kosten voor een duplicaatabonnement ± € 6,50. 11 licenties en abonnementen wedstrijden De schaatswedstrijden van STG Solid Aqua worden samen met een nog nader te bepalen schaatstrainingsgroep georganiseerd op de Kunstijsbaan De Westfries in Hoorn. Gemiddeld zo'n 9 maal per seizoen. Er worden verschillende afstanden gereden en aan het eind van het seizoen wordt aan de hand van de snelste tijden van het seizoen het clubklassement per leeftijdscategorie bekend gemaakt. Hoe kan ik inschrijven? De data en tijden waarop de wedstrijden gereden gaan worden, vind je op de website. De opgave van de wedstrijden kan alleen via het online opgave formulier. Mochten er vragen zijn omtrent een wedstrijd mail dan naar wedstrijdsecsa@hotmail.com. Kijk goed op de site welke categorieën kunnen rijden, want door de groei van Solid Aqua is het onmogelijk om iedereen op één avond te laten starten. De opgave is mogelijk t/m de dinsdag voor de wedstrijd tot 21.00 uur, en dient voor iedere wedstrijd waaraan je mee wil doen te gebeuren.


SolidAqua-Deurzetter-2014-2015
To see the actual publication please follow the link above