Page 36

2014 december

De Deurzetter Solid Aqua jaargang 19 14/15 No. 58 Artikel 207 Het meten van de baan 1 De baan moet door een bevoegd landmeter worden gemeten; die op de hoogte is van de bijzonderheden; hij moet eveneens de juiste plaats bepalen van alle start- en finishlijnen. Een protocol, getekend door de landmeter, moet voor het begin van de wedstrijd aan de scheidsrechter worden overhandigd. Dit protocol blijft slechts voor één (1) jaar geldig, tenzij deze wordt herbevestigd door een gekwalificeerde landmeter op een jaarlijkse basis. 2 Het meten van de baan dient te geschieden op een halve meter buiten de binnenkant. Start- en finishlijnen 1 De start en finishlijnen worden aangeduid door strepen (gekrast of gekleurd) haaks op het rechte eind of het verlengde daarvan getrokken en mogen niet breder zijn dan 5 cm. Voor de startlijnen dient, op een afstand van twee (2) meter, een hulpstartlijn te worden aangebracht. In de laatste 5 meter voor de finishlijn moet iedere meter duidelijk worden aangegeven. 2 Op de 400 meter standaardbanen moet de startlijn voor de wedstrijden over 500 en 1500 meter haaks liggen op het rechte eind waarop de finishlijn is gelegen. De finishlijn voor de 1000 meter moet worden aangebracht in het midden van het rechte eind waarop de finishlijn is gelegen en de startlijnen dienovereenkomstig aan de andere zijde. 3 Op andere banen moeten de start en finishlijnen, zodanig worden aangebracht, dat de start noch de finish in een bocht is. Gebied voor coaches 6. Voor coaches (maximaal twee (2) personen voor elke deelnemende rijder) moet er een speciaal gemarkeerde strook zijn op de kruisingzijde van de baan. Een lijn van 2 centimeter moet op één meter van de buitenkant van de baan worden getrokken. De lijn begint 20 meter van het einde van de bocht en eindigt op 10 meter voor de ingang van de volgende bocht. Tijdens de startprocedure moeten de coaches tenminste 20 meter verwijderd blijven van zowel de starter als de startlijnen voor de rijders. Gedurende de teamachtervolgingswedstrijden is het gebied voor coaches voor elk team op het tegenovergestelde rechte stuk van de start van het betreffende team. 35


2014 december
To see the actual publication please follow the link above