Page 35

2014 december

De Deurzetter Solid Aqua jaargang 19 14/15 No. 58 KNSB Wedstrijd reglementen II NATIONALE WEDSTRIJDREGLEMENTEN Artikel 202 De baan 1. De breedte van de beide evenwijdige wedstrijdbanen is minimaal 4 meter. De lengte van de wedstrijdbaan bedraagt: voor heren 160 meter en voor dames 140 meter. Aan beide uiteinden van de wedstrijdbaan behoort een uitloop van tenminste 20 meter te zijn. De afscheiding tussen de wedstrijdbanen behoort te worden gevormd door een sneeuwrand of verplaatsbare blokjes, die op onderlinge afstand van 10 meter zijn geplaatst. De lijnen van start en finish moeten door middel van strepen (door kleurstof zichtbaar gemaakte krassen of lijnen) worden aangegeven. Deze strepen behoren loodrecht op de baan te staan. De laatste 5 meter van de wedstrijdbaan dient duidelijk onderverdeeld te worden in halve meters. III.2 INTERNATIONAAL REGLEMENT SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR HET 34 HARDRIJDEN Artikel 203 Standaardbaan 1 Een standaardbaan voor hardrijden is een open, overdekte of gesloten ijsbaan, met dubbele wedstrijdrijbanen, maximaal 400 meter en minimaal 3331/3 meter lang, met twee gebogen einden van elk 180 graden, waarbij de straal van de binnenbocht niet minder dan 25 meter en niet meer dan 26 meter mag bedragen. 2 De kruising dient gelijk te zijn aan de gehele lengte van het rechte eind, vanaf het einde van de bocht. 3 De breedte van elke wedstrijdrijbaan moet 4, 4,5 of 5m zijn. Beide rijbanen moeten dezelfde breedte hebben. De straal van de binnenbocht moet 25, 25,5 of 26 m zijn. Artikel 205 Afbakening van de rijbanen -Voor de afscheiding tussen de twee rijbanen en de afbakening van de bochten mogen alleen blokjes worden gebruikt en altijd op deze wijze in overdekte banen (sneeuw mag alleen worden gebruikt als er niets anders beschikbaar is, maar de sneeuw mag niet bevroren zijn. De sneeuwlijn moet langs het gehele rechte eind en de bocht liggen tot aan de kruising). -Een stel geschilderde merktekens en verplaatsbare blokjes van rubber, hout of een ander geschikt materiaal mogen als afbakening tussen de rijbanen gebruikt worden: -50 cm uit elkaar in de eerste 15 en de laatste 15 meter van de bochten -1 meter uit elkaar in de overblijvende gedeelten van de bocht -10 meter uit elkaar op het rechte eind Bij alle ISU kampioenschappen, andere ISU evenementen (zoals wereldbekerwedstrijden) en Olympische winterspelen, die op overdekte banen worden gehouden moeten zowel een geheel geschilderde lijn als verplaatsbare blokjes worden gebruikt. Kegels (minimaal 20 centimeter hoog en maximaal 25 centimeter hoog) moeten worden gebruikt als het eerste blok bij de ingang van elke bocht De scheidsrechter beslist of de afbakening in overeenstemming is met de reglementen.


2014 december
To see the actual publication please follow the link above